Zaštita podataka

POŠTUJEMO VAŠU PRIVATNOST
U slučaju da nam dostavite bilo kakve osobne podatke na stranici, poštivat ćemo vašu privatnost. Naša politika zaštite podataka je sljedeća: Korisnicima uvijek govorimo kako ćemo točno koristiti podatke koje unose u različite obrasce na web stranici. Međutim, svi ti podaci nikada nisu dostupni trećim stranama. Nikada ne iznajmljujemo, ne prodajemo niti dopuštamo da podatke o našim korisnicima koristi treća strana.

SUGLASNOST ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA
Dostavljanjem ili popunjavanjem traženih osobnih i drugih podataka izjavljujem da sam upoznat i suglasan s te izričito ovlašćujem i ovlastim tvrtku PRALTEH – SERVIS OPREME ZA PRANJE I KEMIČNO ČIŠĆENJE MATJAŽ WEIS S.P. Mariborska cesta 65, 2327 Rače Slovenija da prikupljam i obrađujem moje osobne i druge podatke unesene u obrazac za unos (u daljnjem tekstu: podaci), za potrebe izravnog marketinga usluga i proizvoda tvrtke (npr. obavijest o novim uslugama i proizvodima, marketinški, upiti, priprema ponude ili odgovora te uspostavljanje kontakta ili komunikacije, pri čemu tvrtka može koristiti različite komunikacijske kanale – telefon, redovna pošta, e-mail). Društvo prikuplja i obrađuje dobivene osobne podatke u skladu s odredbama GDPR-a i mjerodavnog zakonodavstva koje uređuje zaštitu osobnih podataka. Svjestan sam da se u svakom trenutku mogu odjaviti od primanja svih marketinških e-mailova namijenjenih izravnom marketingu usluga (u daljnjem tekstu: marketinški e-mailovi) tvrtke slanjem pisane izjave tvrtki na e-mail adresu info@ pralteh.com ili na PRALTEH – SERVIS OPREME ZA PRANJE RUŠA VEŠ I KEMIJSKO ČIŠĆENJE MATJAŽ WEIS S.P. Svjestan sam da će tvrtka prestati koristiti moje osobne podatke u svrhu izravnog marketinga tako što će me odjaviti. Svjestan sam da otkazivanjem pretplate na marketinške e-poruke također automatski otkazujem primanje svih obavijesti na koje sam možda pretplaćen. Svjestan sam da će otkazivanjem pretplate na marketinške e-poruke tvrtka prestati koristiti moje osobne podatke u svrhu izravnog marketinga, te mogu u bilo kojem trenutku pisanim putem zatražiti od tvrtke da trajno ili privremeno prestane koristiti moje osobne podatke u svrhu direktni marketing. Izjavljujem da sam upoznat i slažem se s činjenicom da mojim osobnim podacima upravlja i obrađuje ili koristi PRALTEH – SERVIS OPREME ZA PRANJE RUŠA I KEMIČNOG ČIŠĆENJA MATJAŽ WEIS S.P. Mariborska cesta 65, 2327 Rače Slovenija u svojoj bazi podataka za izravni marketing. Izjavljujem da sam svjestan činjenice da svoje osobne podatke dajem dobrovoljno i bez posljedica ako odbijem. Voditelj obrade jamči sva prava pojedincima čije podatke obrađuje u skladu s GDPR-om (Opća uredba o zaštiti podataka) i važećim zakonodavstvom u području zaštite osobnih podataka. Na e-mail adresu info@pralteh.com ili na adresu PRALTEH – SERVIS OPREME ZA PRANJE I KEMIJSKO ČIŠĆENJE MATJAŽ WEIS S.P. Mariborska cesta 65, 2327 Rače Slovenija može poslati vaš zahtjev u vezi s vašim osobnim podacima koje obrađujemo:

  • Osobne podatke obrađujemo kako bismo dobili potvrdu ili u vezi s vama
  • Za pristup osobnim podacima koji se odnose na Vas
  • Za dobivanje informacija: o svrsi obrade, o vrsti osobnih podataka u pitanju, o korisnicima i kategorijama korisnika kojima se osobni podaci otkrivaju te o razdoblju čuvanja osobnih podataka
  • Za ispravljanje osobnih podataka koji se odnose na vas
  • Za brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas
  • Kako bismo ograničili našu obradu / korištenje osobnih podataka koji se odnose na vas
  • Za prigovor na obradu/korištenje osobnih podataka koji se odnose na Vas
  • Da opozovete Vašu privolu za korištenje/obradu jednog ili više osobnih podataka koji se odnose na Vas

Vaš zahtjev ćemo ispuniti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od mjesec dana.
Imate pravo uložiti prigovor Povjereniku za informiranje u vezi s našom obradom osobnih podataka koji se odnose na Vas.